Konstnärer med projekt för skolan

 

NYA PROJEKT AV: LEICY OLSBORN BJÖRBY, ERIKA BROMAN, ANNA EKHOLM, ANETTE GUSTAFSSON, FRIDA LINDQUIST, MARIA LINDSTRÖM, JESSICA LUNDEBERG, EMELIE OLSSON, HASTI RADPOUR, MOA M SAHLIN

Här är alla de nyutexaminerades arbeten i en pdf: mindre variant alla konstnärer 12 mb

2014-09-12 16.23.18

De konstnärer som presenterar sina skolprojekt på den här hemsidan har examinerats på kursen PEDAGOGIK OCH ÄMNESDIDAKTIK FÖR KONSTNÄRER på institutionen för Bildpedagogik (BI) Konstfack 2014 

Anki Almqvist, Ann-Caroline Breig, Paola Bruna, Annika Erixån, Tove Falk Olsson, Sofia Fotinos, Christina Göthesson, Sandra Berg Mozard, Emelie Philipsson, Camilla Rosberg, Ann-Sofi Rosenkvist, Kristina Schmid, Kristina Skantze, Sophi Vejrich, Cecilia Wendt och Nathalie Wuerth 

Konstnärernas individuella projekt finns i länken under konstprojekt och workshops där även de nya projekten från 2015 snart publiceras

Alla projekt från 2014 finns  samlade i en pdf här01

Kursen riktar sig till professionella konstnärer inom alla konstnärskategorier. Länk till kursbeskrivning

2013-10-12 16.10.30

De 18 skolprojekt som de första konstnärer som examinerades i maj 2013 finns i katalog kallad 18 konstnärer. Länk till katalogen 2013

Om ni vill komma i kontakt med oss så fyll i fältet nedan

- vi svarar så snart vi kan

Leave a Reply